Terug naar overzicht Terug

26 NOVEMBER 2014 10 JAAR MEER DAN VOETBAL


Voetbal is Meer dan Voetbal! Vandaag, 26 november,  is het 10 jaar geleden dat voormalig premier Balkenende het voetbal opriep om de krachten te bundelen voor een sterkere samenleving. De KNVB, Eredivisie en Eerste Divisie gaven hieraan gehoor en richtten stichting Meer dan Voetbal op. De afgelopen 10 jaar zette het voetbal haar maatschappelijke kracht in voor het grootste sociale netwerk van Nederland. Dit leverde vele geweldige projecten en initiatieven op, ook FC Emmen  heeft hieraan bijgedragen.


FC Emmen ondersteunt al jaren lokale activiteiten omdat het de club wil zijn waar de regio zich in kan herkennen. Hierin staat  Noaberschap centraal. Binnen FC Emmen neemt het maatschappelijk beleid nu een vooraanstaande plaats in, het vormt een belangrijk onderdeel van de totale strategie van de club.

Zo heeft FC Emmen een team dat deelneemt een de Dutch Career Cup,  dé nationale sport / re-integratiecompetitie waarmee Wajong jongeren binnen zes maanden een baan vinden. Ondersteunt het sport clinics in aandachtwijken waar naast bewegen, ook gezonde voeding centraal staat. FC Emmen heeft een samenwerking woonzorgcentrum – en revalidatiecentrum  De Horst, die jaarlijks bezocht wordt door de selectie.

Daarnaast is FC Emmen sinds november gestart het maatschappelijke sport project “Kom van de Bank”. Samen met de maatschappelijke partners Leger des Heils en het Kopland, wordt aan kwetsbare mensen de gelegenheid geboden om d.m.v. sporten weer te socialiseren en structuur in hun leven te krijgen.  Ook bestaat de samenwerking uit het participeren van de deelnemers aan het verenigingsleven, wijk- en buurt activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk en mogelijkerwijs een stage of betaalde baan bij het aan de club verbonden werkgeversnetwerk.

Kort samengevat…..FC Emmen wil een club zijn die laagdrempelig, warm is en met oog voor haar omgeving. Een club die het middelpunt van de samenleving is.