Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersonen bij FC Emmen

FC Emmen is een club die een belangrijke rol speelt in de provincie Drenthe. Als club willen we een veilige en inclusieve omgeving creëren voor al onze spelers, medewerkers, supporters en andere betrokkenen. We streven ernaar om grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie en ongelijkheid, actief te voorkomen en aan te pakken.

Grensoverschrijdend gedrag is er in verschillende vormen. Een aantal vormen zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, pestgedrag en gewelddadige handelingen. Je moet kunnen zijn wie je bent, dat mag geen reden zijn om je buitengesloten te voelen.

Krijg je te maken met grensoverschrijdend gedrag? Of zie je dit gebeuren bij anderen? Zoek dan contact met een van onze vertrouwenscontactpersonen (VCP).
Bij een (vermoeden van) seksuele intimidatie zijn kaderleden verplicht een melding te maken.

Een vertrouwenscontactpersoon zal in een persoonlijk gesprek in vertrouwen jouw verhaal aanhoren. Op basis van jouw verhaal wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn. Soms kan dit binnen de vereniging opgelost worden, maar het kan ook zo zijn dat er externe partijen ingeschakeld moeten worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de melder! Jij blijft anoniem. Mocht de veiligheid van jou of van anderen in gevaar zijn, dan doorbreken we de anonimiteit en schakelt de VCP ook andere partijen in.

De vertrouwenscontactpersoon van FC Emmen is:


Christiaan Hindriks – tevens Manager Opleiding, Topsport & Welzijn bij FC Emmen
[email protected]

Stuur een mail met het onderwerp “VCP” en jouw contactgegevens. De VCP neemt vervolgens contact met jou op voor het maken van een afspraak.
Vermeld in de mail alleen deze gegevens. Jouw melding doe je in een persoonlijk gesprek.