Business partners
Hoofd sponsor

Huisregels

Kwetsende spreekkoren/spandoeken
FC Emmen doet een dringend beroep op u om uw club op een positieve wijze te ondersteunen en u te onthouden en afstand te nemen van kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken. Bij kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken zal de club het spel direct laten stilleggen en het veld verlaten. FC Emmen tolereert geen enkele wijze van racisme en zal terstond actie ondernemen tegen bezoekers die zich schuldig maken aan welke vorm van racistisch gedrag dan ook.

Wapens
Het is verboden om in het stadion slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden dan wel als middel om de orde te verstoren, mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten.

Toezicht
FC Emmen houdt toezicht op de bezoekers van de JENS Vesting onder meer via het gebruik van camera’s.

Vuurwerk / Alcoholische dranken / Verboden middelen
Het meenemen van vuurwerk en het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof in het Stadion is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt een stadionverbod voor ten minste de rest van het seizoen.

Het is ten strengste verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp of vloeistof.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn