Persinformatie

FC Emmen hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de media. Daarbij houden we echter wel graag de regie in handen. En dan bedoelen we niet dat we op uw stoel plaats willen nemen, maar juist dat we het u zo gemakkelijk mogelijk willen maken en door transparant te zijn in onze communicatie.

Alle vertegenwoordigers van de media moeten zich vooraf bij FC Emmen accrediteren via [email protected] of telefonisch via 0591-670670 en in bezit zijn van een geldige NSP-kaart. Buitenlandse media dient in het bezit te zijn van een internationale perskaart met foto.

Om als mediavertegenwoordiger een wedstrijd bij te wonen dient de accreditatie uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd te worden aangevraagd via een e-mail: [email protected] of telefonisch: 0591-670670.
De accreditatie-aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Namen en functies van alle te accrediteren mediavertegenwoordigers
  • Registratienummer bij NSP of de internationale AISP
  • Telefoonnummer waarop de aanvrager direct bereikbaar is
  • Reden van het verzoek
  • Eventuele additionele wensen

Voor mediavertegenwoordigers op en rondom het veld ligt er in de persruimte een fotohesje klaar. Deze dient gedragen te worden in het stadion. Na de wedstrijd dient het hesje weer ingeleverd te worden in de persruimte.

De accreditatie voor uitwedstrijden van FC Emmen wordt gedaan door de ontvangende club.


Interviews

Interviewverzoeken voor spelers, trainers, directie en bestuursleden kunnen ingediend worden bij de persafdeling van FC Emmen door te mailen naar [email protected].

Trainingen

In principe zijn alle trainingen van FC Emmen openbaar, tenzij anders aangegeven. Cameraploegen dienen zich vooraf aan te melden via [email protected].

Persberichten

Persberichten worden per e-mail verstuurd. Mediapartijen die de persberichten van FC Emmen willen ontvangen, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].

RIGHTHOLDER

De rightholder ESPN heeft een voorrangspositie. Vervolgens komt de overige media aan bod, waarbij geldt dat dagbladen met een deadline weer voorrang hebben op weekbladen en media zonder directe deadline. Alle (tv-)interviews vinden plaats voor het backdrop-board van FC Emmen in de mixed-zone of in de persruimte.

RADIO & TV NON-RIGHTHOLDER

Er zijn exclusief afspraken gemaakt met ESPN over de tv-registratie van wedstrijden. Dit betekent dat er tijdens de wedstrijd geen andere cameraploegen op het veld of elders op het sportpark worden toegestaan. Regionale omroepen hebben na afloop van de wedstrijd met hun camera toegang tot de mixed-zone en de persruimte. Zij dienen er echter wel rekening mee te houden dat er gewacht moet worden totdat de rightholders klaar zijn met hun werk.

Op basis van vertrouwen zal FC Emmen geen camera’s innemen. Wel houdt FC Emmen zich het recht voor maatregelen te nemen bij het eventueel schenden van deze afspraken. Ook eventuele schadeclaims ten gevolge van het niet naleven van deze afspraken zullen worden verhaald op de partij die de afspraken schendt.