Terug naar overzicht Terug

Raptim Rookvrij


Het sportpark van vv Raptim is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Raptim geeft kinderen graag het goede voorbeeld. Daarom hebben zij vanaf zaterdag 16 februari de stap naar een rookvrijsportterrein gezet op de momenten dat de jeugd voetbalt.

Hiermee wordt de jeugd beschermt tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo biedt v.v. Raptim de jeugd een gezonde en veilige sportomgeving. 


Op verzoek van onze leden

vv Raptim zet deze stap na gesprekken die zij hierover met veel leden uit diverse geledingen hebben gevoerd. Alle leden die hierover hebben gesproken hebben aangeven gezondheid belangrijk te vinden. vv Raptim heeft dit thema daarom nadrukkelijk een plaats gegeven in het onlangs opgestelde beleidsplan. Het beleidsplan is tijdens de Algemene Ledenvergadering 2 november jl. gepresenteerd en is hier te vinden.

Zien roken, doet roken

Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.

Wat verandert er?

Vanaf 16 februari 2019 is het sportterrein op zaterdagen en trainingsavonden van de jeugd rookvrij. Iedereen is en blijft welkom bij onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en alleen op de daartoe aangewezen plek te roken (onder de overkapping). De entree van de kantine is altijd een rookvrije zone.