Terug naar overzicht Terug

FC Emmen steunt actie 'Speak up! Stop pesten!'


Na aanvang van het initiatief op het online sociaal netwerk Facebook bleek dat erg veel mensen zich willen inzetten tegen dit probleem. Bekende namen die meegewerkt hebben zijn onder andere dj Don Diablo, Miss World Nederland 2011 Jill Lauren de Robles, gedeputeerde Ard van der Tuuk van de provincie Drenthe, burgemeesters Cees Bijl van Emmen en Marco Out van Borger-Odoorn. Pestgedrag is een maatschappelijk probleem, waar we alleen in gezamenlijkheid tegen op kunnen treden. Ook rondom de voetbalvelden neemt het pestgedrag toe en daarom steunt FC Emmen de actie “Speak up! Stop pesten”!

Pesten
Pestgedrag is nog steeds aanwezig op Nederlandse scholen. Meer dan 16% van de kinderen van 9 tot en met 11 jaar gaf aan regelmatig te worden gepest, en 5,5% gaf aan regelmatig zelf actief te pesten gedurende de voorgaande maanden. De meerderheid van de gepeste kinderen vertelde niet aan hun leerkracht dat zij werden gepest. Als leerkrachten eenmaal wisten dat er werd gepest probeerden zij dit meestal te stoppen, maar in veel gevallen bleef het pestgedrag aanwezig of verergerde het zelfs. Met betrekking tot actieve pesters sprak slechts een minderheid van de leerkrachten en ouders met de pesters over hun gedrag.
 
(Cijfers komen uit het dossier ‘Pesten onder basisschoolkinderen’ van het Nederlands Jeugd Instituut)