Terug naar overzicht Terug

FC Emmen scoort met Broekmann Personeeldiensten


FC Emmen en Broekmann Personeelsdiensten hebben de handen ineengeslagen om vanuit het MVO; maatschappelijk verantwoord ondernemen, werkplezier te scoren! Broekmann Personeelsdiensten geeft aan Sociale Activering graag een extra persoonlijke draai; er  wordt gekeken naar de mens en er wordt ingezet op werkplezier! Binnen de Sociale Activering  bij Broekmann Personeelsdiensten wordt  de stap naar de arbeidsmarkt op een prettige manier weer wat kleiner.

FC Emmen heeft voor de medewerkers vanuit Sociale Activering  via Broekmann Personeelsdiensten de mogelijkheid  geboden tot het opknappen van de business ruimte op de eerste verdieping. Medewerkers uit een Sociaal Activeringstraject hebben hier verschillende werkzaamheden verricht onder begeleiding van Theo Berends, een ervaren, coachende medewerker vanuit Broekmann Personeelsdiensten.  

De eerste verdieping van de JENS vestiging straalde al één en al gezelligheid uit maar er waren nog wel enkele aanpassingen te maken en wat onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het team was dan ook vaak in de ruimte te vinden. Vanaf begin april gaan we door! De medewerkers van Broekmann  Personeelsdiensten nemen de taak op zich het spelershome nieuw elan te geven, een fantastische klus voor de trotse medewerkers! Zo zullen er komend seizoen meerdere projecten worden opgezet om mensen arbeidsritme, werkervaring en werknemersvaardigheden te laten opdoen. FC Emmen zet zo met het maatschappelijk verantwoord ondernemen de werknemers in de spits.