Terug naar overzicht Terug

FC Emmen schrijft vijfde achtereenvolgende seizoen zwarte cijfers


FC Emmen publiceert vandaag haar jaarverslag over het seizoen 2015/2016. Daaruit blijkt dat voor het vijfde seizoen op rij FC Emmen financieel in de plus is geëindigd. Het jaarverslag inclusief de jaarcijfers zijn te downloaden op de website van FC Emmen.


Wim Beekman licht het jaarverslag toe: “Het seizoen 2015/2016 hebben we onderaan de streep 12.000 euro overgehouden. Dat betekent dat we ons eigen vermogen konden vergroten van 87.000 naar 99.000 euro. Ook hebben we het afgelopen seizoen weer 200.000 euro geïnvesteerd in de verdere verbetering van de stadionfaciliteiten. Het financiële resultaat stemt tot tevredenheid, maar desondanks vinden we dat onze reserves nog meer moeten groeien, om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen en door te kunnen investeren in onze stadionfaciliteiten. Kortom, we hebben ons huishoudboekje in de basis op orde, maar we blijven streven naar een verdere verbetering van onze financiële positie.”

Klik hieronder voor het jaarverslag inclusief jaarcijfers
fce-jaarverslag-2015-2016-incl-jaarcijfers