Terug naar overzicht Terug

FC Emmen en Michel Jansen beëindigen de samenwerking


FC Emmen en technisch manager Michel Jansen nemen afscheid van elkaar. Na onderling overleg is besloten dat het voor beide partijen het beste is als de wegen zich scheiden.

Na afloop van het seizoen kwam in de evaluatie met de clubleiding naar boven dat bij beide partijen de verwachtingen over gewenste structuur en bijbehorende rol- en taakverdeling voor de komende seizoenen behoorlijk uiteen lagen. Op basis van dat gegeven nam de clubleiding het initiatief om gesprekken te starten over het stopzetten van de samenwerking. De partijen hebben vervolgens in gezamenlijkheid besloten, gelet op eerder genoemd verschil van inzicht, per direct uit elkaar te gaan.

De clubleiding wenst te benadrukken dat zij dankbaar is voor de bijdrage van Michel in het afgelopen seizoen. Mede door zijn aandeel in de professionalisering van een aantal disciplines binnen de club, zijn diverse randvoorwaarden gecreëerd welke eraan hebben bijgedragen dat het kampioenschap is behaald in het afgelopen seizoen. Wij wensen Michel alle goeds toe in zijn verdere carrière.

De ontstane vacature zal voorlopig niet worden ingevuld; de technische taken worden tenminste tot en met het einde van de komende zomerse transferperiode intern herverdeeld.

De partijen wensen, behoudens het voorgaande, geen nadere mededelingen te doen.