Terug naar overzicht Terug

Emmen geeft opening van (begrotings)zaken


 Voor het huidige seizoen is een tekort van 281.000 euro becijferd. ,,Daarover hoeft niemand zich ongerust te maken”, meldde Ronald Lubbers. ,,Dit verlies wordt geheel gedekt door de stichting vrienden van Emmen en participanten.” Ook voor het nieuwe seizoen liggen de uitgaven nog op een hoger niveau dan de inkomsten. Dit betekent wel dat er in de huidige begroting geen ruimte meer is voor het aantrekken van broodnodige versterkingen. ,,Willen we in het linkerrijtje komen, hebben we van externe geldgevers twee ton nodig”, aldus Ronald Lubbers. ,,Voor drie ton kunnen we met de eerste zes meedoen en voor een plek bij de bovenste drie of vier is er een bedrag van vier ton noodzakelijk.”
Het extra te generen geld wordt in een spelersfonds gestopt en verdwijnt niet meer in de exploitatie beloofde Ronald Lubbers. Op de avond bleek dat er reeds voor tachtigduizend euro is toegezegd. Geld dat trainer Jan van Dijk nodig heeft om goed beslagen ten ijs te komen. ,, Ik heb de afgelopen weken gebruikt om de selectie van Emmen te bekijken en denk te weten wat we nodig hebben om de ambities waar te maken. Het is duidelijk dat de selectie van dit seizoen niet sterk genoeg is. We hebben een verdediger, een vormgever op het middenveld en voorin een goede vleugelbezetting nodig. Er moet dus veel gebeuren in de komende weken maar het moet iedereen wel duidelijk zijn dat indien je mee wilt doen om de prijzen, je daarvoor ook de prijs moet betalen.”
Nieuw in het komend seizoen zal ook een modern roterend boarding systeem zijn dat is ontwikkeld door het bedrijf Uythof. Voor de sponsors een uiterst aantrekkelijk systeem dat niet op een paar plaatsen, zoals nu het geval is, wordt aangebracht maar langs alle zijden.