Terug naar overzicht Terug

Welkom bij FC Emmen Naoberschap, NHL Stenden!


NHL Stenden Hogeschool is vanaf heden partner van FC Emmen Naoberschap. Annette Verhoef, vestigingsmanager van NHL Stenden Emmen, zette samen met Jos Schaart, manager MVO bij FC Emmen Naoberschap, op dinsdagochtend 9 maart de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst loopt in ieder geval tot en met 2024, maar de intentie van beide partijen is om ook na 2024 te blijven samenwerken.


Talent ontdekken en versterken
Annette Verhoef kan niet wachten om invulling te gaan geven aan de samenwerking: “We zijn trots dat wij ons als NHL Stenden Hogeschool mogen verbinden aan de maatschappelijke stichting van FC Emmen. Wij dagen iedere dag onze studenten en medewerkers uit om hun talenten te ontdekken en te versterken. We zien volop kansen om met FC Emmen Naoberschap onze medewerkers en studenten structureel in aanraking te laten komen met sociaal-maatschappelijke programma’s. Op die manier kunnen we samen iets teruggeven aan de regio waar we werkzaam zijn met elkaar.”

Stageplekken, projecten en onderzoek
Ook Jos Schaart is in zijn nopjes met de samenwerking: “Met NHL Stenden Hogeschool als nieuwe partner creëren we een win-win-situatie. Samen gaan we kijken naar het structureel invullen van stageplekken binnen de gehele club en stichting, de eerste ideeën over de participatie van studenten in maatschappelijke programma’s zijn al gedeeld en binnenkort staan er gesprekken op de planning over het meten van de impact van de maatschappelijke activiteiten van FC Emmen Naoberschap. Het is mooi dat we elkaar op deze manier zo goed kunnen aanvullen. We kijken erg uit naar de samenwerking!”