Terug naar overzicht Terug

Thuistenue 22/23


Ons nieuwe thuistenue is gearriveerd. Natuurlijk is het shirt rood-wit-rood, maar dit keer met een rode v-hals. In de nek staat #HIERKOMIKWEG, in de hals Drenthe. De kousen hebben nu rood-witte strepen.

Het shirt is een ode aan Drenthe. We zijn trots op Drenthe en zijn geweldige natuur. Om meer aandacht te vragen voor die mooie natuur, staat op de voor- en achterkant van het shirt de omtrek van onze provincie, verdeeld in wildbeheereenheden.

Drenthe kent een gevarieerde natuur, met een grote populatie wilde dieren zoals reeën, hazen en fazanten. Om evenwicht en balans te bewaren in de belangen van onder andere boeren, terreineigenaren en grondgebruikers, werken jagers samen binnen een ruimtelijk vastgelegd gebied. In Drenthe kennen we 21 van dit soort gebieden, oftewel wildbeheereenheden. Binnen deze grenzen liggen meerdere jachtvelden, waar jagers planmatig wildbeheer uitvoeren zodat een ecologisch verantwoorde wildstand gegarandeerd is.

Het is net als voetbal een kwestie van teamwork; voorbereiding, inventarisatie en het verzamelen. Jagers doen gezamenlijk aan wildtellingen, biotoopverbetering en het uiteindelijke oogsten om onze Drentse natuur duurzaam te kunnen benutten.

Het nieuwe thuistenue is vanaf begin augustus verkrijgbaar, meer informatie daarover volgt nog.

Foto’s: Doré de Vries