Terug naar overzicht Terug

Stichting Topsport reikt ondersteuningsawards uit


De stichting wil hiermee haar waardering uiten vanwege de bijdrage van deze mensen en hun organisaties aan de topsport in de regio Zuidoost Drenthe.
 
De Stichting Topsport Zuidoost Drenthe is een initiatief van verschillende topsportverenigingen. Doelstelling van de stichting is gericht op het verbinden van bedrijfsleven en sport om daarmee de topsport ook in de komende jaren van voldoende financiële middelen te voorzien. ‘De verbinding tussen de verenigingen en het bedrijfsleven wordt versterkt door mensen uit de afgelopen decennia uit verschillende geledingen bij elkaar te brengen. Als je terugkijkt hebben we veel unieke momenten beleefd en heeft topsport echt iets voor de regio betekend. Het enthousiasme rondom successen uit het verleden, willen we meenemen richting een gezonde toekomst’, aldus Wim Beekman (directeur van FC Emmen) namens de STZOD. 
 
De komende periode reikt de stichting op verschillende momenten ondersteuningsawards uit aan mensen en partijen die veel hebben betekend of iets gaan betekenen voor de topsport in onze regio. 
Voorafgaand aan de sportverkiezing was deze eer aan Jan Kuilder en Evert ten Napel. De eerste was met zijn bedrijf HAKA jarenlang betrokken bij topsport in onze regio. Evert ten Napel is landelijk bekend sportverslaggever en deed in die hoedanigheid regelmatig verslag van de prestaties van de topsportverenigingen, met name E&O en heeft zijn roots in Zuidoost Drenthe. 
 
De stichting Topsport Zuidoost Drenthe wil de komende jaren fondsen werven om de topsport in onze regio te ondersteunen. ‘Dit willen wij doen door samenwerking tussen verenigingen en tussen verenigingen en bedrijfsleven te stimuleren. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de topsport in de regio is welkom. Iedere aangesloten vereniging heeft z’n eigen belang en eigen verantwoordelijkheden, tegelijkertijd zien wij grote kansen in nauwere samenwerking’, aldus Hendrikus Velzing namens Hurry-up en De Treffers als deelnemende verenigingen binnen de Stichting Topsport Zuidoost Drenthe.  
 
Sunoil Biodiesel is als eerste sponsor toegetreden tot de stichting en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van de stichting. Binnenkort verwacht de stichting de volgende sponsors bekend te maken.