Terug naar overzicht Terug

Rabobank partnerschap met FC Emmen


Rabobank Emmen-Coevorden sluit een sponsorovereenkomst met FC Emmen. Belangrijk onderdeel van de samenwerking vormt het voornemen om samen te participeren in maatschappelijke projecten in de regio.


Rabo Meeting Point

FC Emmen wil de verbindende kracht van Zuidoost-Drenthe zijn door een ontmoetingspunt voor de regio te vormen en door lokaal betrokken te zijn. Daarbij neemt de voetbalclub zijn verantwoordelijkheid als het gaat om de leefbaarheid van de samenleving. Samenwerking met regionale ondernemers, de breedtesport, onderwijs en maatschappelijke organisaties is daarbij een belangrijk speerpunt. Deze maatschappelijke ambities sluiten goed aan bij die van de Rabobank. ‘Als lokale Rabobank Emmen-Coevorden willen wij de verbindende factor zijn en binnen onze regio een platform bieden om elkaar te ontmoeten en te versterken’, aldus Chéry Wortelboer, directievoorzitter van Rabobank Emmen-Coevorden. ‘Daarom zochten wij de samenwerking met FC Emmen, die ook deze ambitie heeft. In de JENS Vesting richtten wij het Rabo Meeting Point in, waar de diverse maatschappelijke partijen elkaar letterlijk kunnen ontmoeten. Zo hebben wij “Een aandeel in elkaar”, zoals de nieuwe Rabo-slogan luidt, en versterken wij elkaar én de regio.’

Nieuwjaarsreceptie

Op 14 januari werd het Rabo Meeting Point feestelijk onthuld tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Emmen. Wim Beekman, algemeen directeur van FC Emmen: ‘De samenwerking met Rabobank Emmen-Coevorden willen wij dit jaar verder vormgeven door de relaties die wij kennen in de gemeenschappen waarin beide organisaties actief zijn, samen te brengen. Want sport brengt mensen samen!’