Terug naar overzicht Terug

RAAD VAN COMMISSARISSEN NEEMT AFSCHEID


 

Emmen 4 juni 2010. 

De Raad van Commissarissen van FC Emmen, de heren P.H.E. Aaldering (voorzitter), P Pruim (lid) en J.K. Peterson (lid), heeft 1 juni jl. te kennen gegeven dat zij aan het einde van dit seizoen haar functie neerlegt.

Zowel individuele, als door alle drie gedragen motieven liggen hieraan ten grondslag en zorgen voor een onvoldoende motivatie de werkzaamheden te continueren. Lopende zaken worden als vanzelfsprekend normaal afgehandeld. Het collectieve besluit is medegedeeld aan het Stichting Bestuur FC Emmen.

 

Het Stichting Bestuur FC Emmen betreurt deze beslissing omdat hiermee inzicht, kennis en betrokkenheid verloren gaan. Het Bestuur respecteert deze beslissing.

  

Stichting Bestuur FC Emmen,

J. Ballast, voorzitter.

  

Raad van commissarissen FC Emmen,

P.H.E. Aaldering, voorzitter.