Terug naar overzicht Terug

Provincie draagt bij aan ontwikkeling stadion Emmen


Het stadion Meerdijk in Emmen verdient een kans om zich te ontwikkelen tot een breed inzetbare publieksvoorziening voor de hele regio Zuidoost-Drenthe. Gedeputeerde staten zijn bereid hieraan mee te werken. In het stadion moeten naast voetbal en andere sporten straks ook kleine en grote evenementen kunnen worden gehouden, zoals in 2005 het Wereldkampioenschap jeugdvoetbal. Ook voorzieningen voor activiteiten in de sfeer van cultuur of ontspanning zijn van belang om het voortbestaan van de publieksvoorziening in Emmen veilig te stellen. Het geschikt maken van stadion Meerdijk voor meerdere gebruiksdoelen, waaronder het WK jeugdvoetbal, en het instandhouden ervan kost ruim 1 miljoen euro. Gedeputeerde staten van Drenthe stellen provinciale staten voor hieraan 500.000 euro bij te dragen als investeringssubsidie aan de gemeente Emmen. Dit bedrag staat los van de voorgestelde lening van 1,5 miljoen euro die de provincie aan de gemeente verstrekt om de beoogde multifunctionele exploitatie van het stadion mogelijk te maken.

Gedeputeerde staten hechten veel belang aan een voorziening in Emmen waar activiteiten kunnen plaatsvinden die positief zijn voor de uitstraling van de regio en de provincie. Nationale en internationale sportontmoetingen van allure en in het oog springende evenementen dragen bij aan verdere naamsbekendheid van de stad en de regio. De afgeleide publiciteit zet het gebied op de kaart als mogelijke vestigingsplaats of recreatiebestemming. Een betere bekendheid van Zuidoost-Drenthe is voor de hele provincie van grote waarde. Het instandhouden van stadion Meerdijk dient ook de topsportopleiding van het Katholiek Drents College. Kort geleden kreeg deze onderwijsinstelling nog een nationale erkenning als school die past binnen het Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT).


 

De gemeente Emmen draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste besteding van de gelden die de provincie beschikbaar stelt. Burgemeester en wethouders hebben vertrouwen in het welslagen van het project. In een brief aan de provincie schrijven zij, dat het ondernemingsplan in voldoende mate aantoont dat het instandhouden van het stadion als multifunctionele publieksvoorziening absoluut tot de mogelijkheden behoort. Dit met inachtneming van de aanwezige risico’s. Gedeputeerde staten hebben vertrouwen in deze beoordeling en vinden een financiële handreiking dan ook verantwoord. Een annuïteiten lening van 1,5 miljoen euro gedurende 25 jaar tegen 4% rente past binnen de financiële verhoudingen in overheidsland. En een investeringssubsidie is een normaal instrument dat de provincie inzet om gewenste ontwikkelingen te stimuleren. Toekenning van deze subsidie ter hoogte van 500.000 euro is gebonden aan de bepalingen zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening van de provincie. (Bron: website provincie Drenthe)