Terug naar overzicht Terug

Oplossing problemen een stuk dichterbij


Het college van Burgemeester en Wethouders wil voorkomen dat de gemeente Emmen bij een faillissement  vijf miljoen euro moet afboeken. Daarom is er voor gekozen om de leningen aan het Stadionbedrijf veilig te stellen. Daarnaast wil het college voorkomen dat de ontwikkelingen op het bedrijventerrein negatieve gevolgen ondervinden, als er in het stadion niet meer wordt gevoetbald of andere activiteiten plaatsvinden. Onder voorwaarden gaat de gemeente daarom op een andere manier deelnemen in het Stadionbedrijf BV. Komende donderdag, 26 april, gaat de gemeenteraad een besluit over dit voorstel nemen.Een uitdrukkelijke voorwaarde van het college is dat de participanten in de stichting Trots van Drenthe een wezenlijke financiële bijdrage leveren door af te zien van hun rechten op FC Emmen. Verder moeten door particulieren middelen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het veilig stellen van de continuïteit van FC Emmen. Voor de gemeente blijven de financiële gevolgen beperkt, het zal alleen jaarlijks €11.700 minjder rente krijgen. Hiermee wordt het geïnvesteerde vermogen van €5 miljoen veilig gesteld.


 


Ronald Lubbers, bestuurder van FC Emmen, is bezig schoon schip te maken bij de club. Zo werkt hij aan het binnenhalen van investeringen door nieuwe partijen waardoor de club weer een gezond financieel toekomstperspectief krijgt. Voor komende vrijdag staat een uiterst belangrijke vergadering met de Trots van Drenthe op het programma waarna ’s middags verdere mededelingen over de te volgen route naar een gezonde club worden gedaan.