Terug naar overzicht Terug

Ook vakantie voor deelnemers Welkom in Ons Voetbal!


Op vrijdag 23 juli heeft de laatste activiteit van het project Welkom In Ons Voetbal plaatsgevonden. Op het AZC in Emmen werd er nog één keer fanatiek getraind. Voor de 25 deelnemende kinderen en jongeren is het nu zomervakantie. Na de zomervakantie krijgt het project een vervolg.  


Het project Welkom In Ons Voetbal, vertaald vanuit het de officiële benaming Welcome Through Football, wordt georganiseerd in samenwerking met het EFDN (European Football for Development Network), terwijl het project financieel wordt mogelijk gemaakt door de UEFA Foundation for children, het programma Erasmus+ en M&GEZOND!. Het project dat bestaat uit meerdere fases van twaalf weken heeft als doel om jonge vluchtelingen door middel van voetbal succesvol te laten integreren in Nederland.

In de afgelopen fase hebben de jonge vluchtelingen twee keer per week deelgenomen aan een voetbaltraining die onder leiding stond van FC Emmen-trainers Jan Bosman, Henri de Leeuw, Dave Waalwijk en Nikki Klein. Tijdens elke training werden er verschillende voetbaloefeningen aangeboden. De trainers zorgden ervoor dat alle deelnemers zich op zijn of haar eigen niveau konden ontwikkelen. Er was echter niet alleen aandacht voor het voetbalgedeelte, op een speelse manier werd er ook aandacht besteed aan de normen en waarden in de Nederlandse samenleving zoals respect, discipline en omgang met anderen.

Projectleider Marcel Sulmann kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen twaalf weken: “Inmiddels mag ik al bijna drie jaar het Welkom In Ons Voetbal-project organiseren en coördineren. Elke activiteit tovert een glimlach op het gezicht van de deelnemers, ook al heeft elke deelnemer een andere achtergrond en een eigen verhaal. Het is bewonderenswaardig hoe de kinderen en jongeren met elkaar omgaan. Zo zien de oudere deelnemers er bijvoorbeeld op toe dat de jongere deelnemers goed mee kunnen doen. Daarmee blijkt maar weer dat voetbal een universele taal is die iedereen spreekt!”