Terug naar overzicht Terug

McDonald’s initiatiefnemer nieuwe tribunestoelen JENS Vesting


Het was een ieder al een aantal jaren een doorn in het oog, de door weer en wind sterk verkleurde tribunestoelen in De JENS Vesting.
Algemeen directeur Wim Beekman: “De stoeltjes waren zo sterk verkleurd dat je al bijna niet meer kon zien dat ze ooit rood en wit zijn geweest, onze clubkleuren. En het mooie logo van de Provincie Drenthe die in de tribunevakken verwerkt zat kon je al bijna helemaal niet meer ontdekken. We schaamden ons al bijna een beetje richting onze vaste seizoenkaarthouders. Maar goed, als je dan alle tribunestoelen op zowel de Oost- als de Zuid-tribune wilt vervangen dan gaat dit om erg, erg veel geld. Dat wij ook niet maar zo hebben”.

Gelukkig was daar McDonald’s-Franchisenemer Reinier Hiddink als reddende engel. De sterk verkleurde stoelen waren ook hem al langere tijd een doorn in het oog en hij zegde spontaan een substantieel bedrag toe, louter en alleen te besteden aan de aanschaf van nieuwe stoelen. Reinier Hiddink: “We hebben hier in Emmen een meer dan prachtig Wildlands en Atlas Theater gebouwd en ook een schitterend centrumplein aangelegd, dan moet het stadion van dat andere sterke merk, FC Emmen, er toch ook als een aantrekkelijk plaatje bij liggen? Vandaar dat ik een behoorlijke bijdrage heb toegezegd. We moeten met z’n allen de schouders onder de aantrekkingskracht van deze regio zetten en dan kun je niet zonder sterke merken!”.
stoeltjes 2 stoeltjes 4

Ook de Provincie Drenthe was bereid een duit in het zakje te doen, om de Drentse vlag opnieuw op de Oosttribune te laten prijken. Daarmee was er voldoende basis gelegd om de vervangingsinvestering uit te kunnen voeren.

Van het vervangen van de tribunestoelen is een project van enkele maanden gemaakt, waarbij het UWV, de Gemeente Emmen  en Broekmann Personeelsdiensten in innige samenwerking (langdurig) werkzoekenden de vervangingswerkzaamheden laten vervullen en ze zo een grotere kans geven om terug te keren in het arbeidsproces. Een jobcoach van Broekmann begeleidt de werkzoekenden, nauw samenwerkend met een groep vrijwilligers van FC Emmen.

Het resultaat van dit alles zal zijn dat de tribunes binnenkort weer staan te blinken in de mooie rode en witte clubkleuren van FC Emmen en dat ook het logo van de Provincie Drenthe weer prachtig zichtbaar zal zijn.