Terug naar overzicht Terug

Massaal bezoek aan ouderavond


Aan het woord kwamen algemeen-directeur Wim Beekman en technisch-coördinator Joseph Oosting. Laatstgenoemde gaf een uiteenzetting over de ontwikkeling van de jeugdopleiding die enkele jaren geleden bijna geheel was verdwenen maar met ingang van dit seizoen, op een beloftenteam, weer volledig is. ,,De jeugd is de levensader van elke club en zeker van onze club”, hield hij de toehoorders voor.