Terug naar overzicht Terug

Voetbal vereniging Emmen is vandaag jarig


Hotelhouder Ginus Groothuis nam samen met meester Willem Slik in de zomer van 1925 het initiatief om tot een nieuwe vereniging in Emmen te komen. Die kwam er officieel op 21 augustus 1925 onder de naam NEC (Noordbarge-Emmen-Combinatie). Ter vergadering traden veertien leden toe, enige weken later was dat aantal al gestegen tot 25. Het eerste bestuur bestond uit Willem Slik (voorzitter), H. Timmer (secretaris), M. Groothuis (1e penningmeester), W. Pepping (2e penningmeester) en H. Beugeling (commissaris).


Emmen werd lid van de Veenkoloniale Voetbal Bond die een half jaar later zou opgaan in de Drentsche Voetbal Bond. Om toegelaten te worden moesten nog de schulden van voorgangers VEV en EVV (respectievelijk 10.62 en 2.88 gulden) worden voldaan. NEC kreeg de beschikking over de roodzwarte shirts van VEV.  Het eerste optreden van NEC was tijdens seriewedstrijden in Borger op 20 september 1925 wat de vierde plaats opleverde. NEC werd in januari 1927 op verzoek van wat nu de KNVB heet, in Emmen omgedoopt omdat er reeds een club met dezelfde naam was.