Terug naar overzicht Terug

Henk Kuhl voorzitter Stichting Topsport Zuidoost Drenthe


De Stichting Topsport Zuidoost Drenthe heeft Henk Kuhl benaderd en bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Wim Beekman, vanuit FC Emmen betrokken bij de stichting Topsport Zuidoost Drenthe: ,,We zochten een onafhankelijk voorzitter die bekend is met de sport uit onze regio. Henk is daarvoor bij uitstek geschikt. Als verslaggever is hij gewend objectief en onafhankelijk te zijn. Hij kent de sportverenigingen en komt zelf uit deze regio”.


Henk Kuhl: ,,In eerste instantie was ik verrast toen ik werd benaderd. Maar ik was al vrij snel overtuigd van de plannen en de aanpak van de Stichting Topsport Zuidoost Drenthe. Hier zet ik mij graag voor in! ” 

De Stichting Topsport Zuidoost Drenthe is een initiatief van verschillende topsportverenigingen. Doelstelling van de stichting is gericht op het verbinden van bedrijfsleven en sport om daarmee de topsport ook in de komende jaren van voldoende financiële middelen te voorzien.  ,,Dit willen wij doen door samenwerking tussen verenigingen en tussen verenigingen en bedrijfsleven te stimuleren. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de topsport in de regio is welkom. Iedere aangesloten vereniging heeft z’n eigen belang en eigen verantwoordelijkheden, tegelijkertijd zien wij grote kansen in nauwere samenwerking’, aldus Hendrikus Velzing namens Hurry-up en De Treffers als deelnemende verenigingen binnen de Stichting Topsport Zuidoost Drenthe.  

Sunoil Biodiesel is als eerste sponsor toegetreden tot de stichting en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van de stichting. Binnenkort verwacht de stichting de volgende sponsors bekend te maken.