Terug naar overzicht Terug

Gezamenlijke aanpak Sportiviteit & Respect


 


Met de start van het nieuwe voetbalseizoen slaat het Nederlandse voetbal de handen ineen om tot een gezamenlijke aanpak te komen ter verbetering van ‘Sportiviteit & Respect’ op en rond de voetbalvelden. Deze unieke samenwerking wordt gevormd, ontwikkeld en actief gesteund door Vereniging van Contractspelers (VVCS), Coaches Betaald Voetbal (CBV), Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON), internationale spelersvakbond FIFPro, Eredivisie CV (ECV), Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV), Masterplan Arbitrage, Coöperatie Eerste Divisie (CED), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, UEFA, Stichting Meer dan Voetbal en KNVB. 

 Sportiviteit & Respect

 Daar waar de samenleving in zijn algemeenheid verhardt, geldt dit helaas ook voor het voetbal. Door haar verantwoordelijkheid te nemen binnen de eigen invloedssfeer – op en rond de Nederlandse voetbalvelden – beoogt de voetbalsport verbetering te realiseren en op termijn een aansprekende voorbeeldfunctie te vervullen. Het thema ‘Sportiviteit & Respect’ zal gezamenlijk en op actieve wijze onder de aandacht worden gebracht. Zo moet op termijn een collectieve, duurzame aanpak ontstaan, met als doel het zoveel mogelijk uitbannen van wanordelijkheden rond het Nederlandse voetbal. De betrokken partijen realiseren zich terdege dat zij zichzelf een ambitieuze doelstelling hebben opgelegd. Echter, gezien de urgentie van het thema en de maatschappelijke rol van het voetbal zien zij noodzaak voor deze collectieve aanpak in de vorm van een voetbalbreed programma. 

 Nationaal Voetbalcongres

Als één van de eerste concrete stappen zal er medio november 2009 een Nationaal Voetbalcongres worden georganiseerd met als thema ‘Sportiviteit & Respect’. Hier zullen een aantal thematische activiteiten de revue passeren. De initiatiefnemers van ‘Sportiviteit & Respect’ zullen vervolgens een tastbare invulling geven aan de uitkomsten van het congres, naast de reeds zelf ontwikkelde initiatieven. 

 Ideeënbus

Vanaf maandag 26 juli is een digitale ideeënbus geopend. Via [email protected] kan iedereen suggesties indienen om het thema Sportiviteit en Respect op en rond de Nederlandse voetbalvelden te verbeteren. In het belang van het Nederlandse voetbal, al haar spelers en de supporters wordt iedereen die het voetbal een warm hart toedraagt vriendelijk verzocht om ideeën te delen.