Terug naar overzicht Terug

Forumavond in positieve stemming


 


De door de supporters vereniging Rood Wit georganiseerde forumavond is in een zeer positieve stemming verlopen. Moesten in het niet eens zo verre verleden de messen weleens worden geslepen, dat was bij de huidige gang van zaken in de club niet nodig. Algemeen-directeur Wim Beekman en trainer Joop Gall werden dan ook niet onder vuur worden genomen. 
Wim Beekman haalde nog wel even de situatie in de zomer van 2013 aan. ,,Het was niet helemaal aan een dood paard trekken, maar wel aan een ziek paard. We moesten een plan van aanpak indienen bij de KNVB en elke uitgave verantwoorden. Door het gevoerde beleid zijn we weer naar categorie 2 gegaan maar we moeten nog steeds wel heel scherp te werk gaan. Op zich zijn we echter tevreden met de gang van zaken.”
Een eventueel nieuwe overeenkomst met trainer Joop Gall kwam ook ter sprake. Beekman: ,,We hebben de evoluatie achter de rug en op 5 maart a.s. is er een bestuursvergadering gepland waarin de beslissing moet worden genomen.”

Foto’s: Bennie Wolbers