Terug naar overzicht Terug

FC Emmen structureel ingedeeld in categorie 2


In mei van dit jaar werd FC Emmen op basis van de rapportage aan de KNVB ingedeeld in categorie I. Door de licentiecommissie van de KNVB is  toen om een plan van aanpak gevraagd hoe men de komende negen meetmomenten structureel in categorie 2 ingedeeld kon worden.
Eind oktober was het nieuwe meetpunt van de licentiecommissie. In de tussenliggende periode is binnen FC Emmen gewerkt volgens het plan van aanpak en de bijbehorende doelstellingen. En met resultaat: de licentiecommissie heeft besloten dat de financiële positie van de BVO weer structureel is ingedeeld in categorie 2. Dit betekent dat FC Emmen erin is geslaagd de doelstelling van het plan van aanpak binnen de gestelde meetmomenten te realiseren. Daarom worden het plan van aanpak en de daaraan gekoppelde normstellingen per 30 oktober 2013 opgeheven.