Terug naar overzicht Terug

FC Emmen maakt einde aan 'BVO' gedoe


Hoewel geen sprake is van een drastische wijziging van de clubnaam zal ‘FC Emmen’ in de praktijk beter hanteerbaar zijn. Voortaan is de krampachtige aandoende toevoeging ‘BVO’ immers niet meer nodig om aan te duiden dat het om de betaalde club in Emmen gaat. De oorsprong van het identiteitsprobleem ligt natuurlijk in het feit dat er een amateur- en een profclub met dezelfde naam bestaat.
De letters ‘bvo’ of in hoofdletters ‘BVO’ zijn in de loop der jaren een eigen leven gaan leiden. In den lande wordt veelal reeds gedacht dat de club BVO Emmen heet net zoals PSV Eindhoven of RBC Roosendaal om maar iets te noemen. Volgens de in 1988 ontworpen statuten werd destijds bij de splitsing tusssen de amateur- en betaalde sector de Stichting Betaald Voetbal Emmen in het leven geroepen maar van BVO Emmen was nooit sprake. Het neemt overigens niet weg dat Emmen wel degelijk een bvo is maar dat zijn de andere 36 clubs in het betaalde voetbal ook. .
De naamsverwarring, ook deze website ontkwam er niet aan, was niet de wereld uit te krijgen. Het ging zelfs zo ver dat er persberichten de deur uit werden gestuurd namens de directeur van de ‘sbv Emmen’ met op het briefhoofd weer ‘BVO Emmen.’ FC Emmen moet hieraan een eind maken.