Terug naar overzicht Terug

FC Emmen en Bikkel bereiken geen akkoord


De reden dat FC Emmen niet kan betalen is dat er zeer waarschijnlijk meer schadeclaims zullen volgen als Bikkel wel gecompenseerd wordt. Inmiddels is er nog een zwaarwegende reden bijgekomen voor FC Emmen om niet akkoord te kunnen gaan met de eis van Bikkel. Na een inventarisatie-ronde kan FC Emmen concluderen dat in geval van het (gedeeltelijk) schadeloos stellen van Bikkel, er een belangrijke groep sponsors twijfelt of het de sponsorovereenkomst met het nieuwe FC Emmen wil voortzetten. Het voorstel van onze hoofdsponsor, Sunoil Biodiesel, om mevrouw Kamping schadeloos te stellen, blijft voorlopig wel van kracht.