Terug naar overzicht Terug

FC Emmen door KNVB teruggezet in Categorie IBelangrijkste oorzaak van deze maatregel is de kwestie Bikkel, waarvan de kosten ineens dienden te worden verantwoord in de halfjaarrapportage.  


Zoals bekend is de kwestie naderhand door tussenkomst van hoofdsponsor Sunoil Biodiesel naar tevredenheid opgelost, maar aangezien de KNVB licentiecommissie oordeelt op basis van een momentopname, heeft zij de financiële situatie van FC Emmen als zorgelijk bestempeld en derhalve ingedeeld in Categorie I. 

Er is geen reden tot paniek maar deze maatregel illustreert nogmaals dat de financiële gezondmaking van FC Emmen een traject is waar steeds kleine stapjes voorwaarts worden gemaakt, en dat FC Emmen vooralsnog onvoldoende reserves heeft om grote tegenslagen op te kunnen vangen. FC Emmen zal een Plan van Aanpak bij de KNVB licentiecommissie indienen waarin wordt aangegeven hoe FC Emmen verwacht binnen de eerstvolgende negen meetmomenten weer structureel tot minimaal Categorie II te behoren.