Terug naar overzicht Terug

Eigen vermogen is essentieel voor de toekomst


Twee wedstrijden onverdiend verliezen en dan in een matige en laatste thuiswedstrijd van 2004, drie punten behalen. De niet aflatende inzet werpt eindelijk zijn vruchten af.


Een bewogen 2004 was en is het voor Betaald Voetbal in Emmen. Daarom zal ik proberen enige duidelijkheid te verschaffen over de actuele situatie bij onze voetbalclub en wat er de komende weken mogelijk gaat gebeuren.

Op 13 mei is de gemeenteraad akkoord gegaan met een grote reddingsoperatie voor Betaald Voetbal in Emmen. Om het draagvlak te vergroten heeft de gemeente aan de provincie gevraagd om te gaan participeren in de reddingsoperatie middels een lening van 1,5 miljoen en een bijdrage van 0,5 miljoen euro. In eerste instantie heeft Gedeputeerde Staten een positief signaal afgegeven naar de gemeente voor participatie in de reddingsoperatie. We weten inmiddels dat Provinciale Staten (zeg maar de Gemeenteraad van de Provincie) daar anders over denkt en niet wenst mee te participeren in de reddingsoperatie maar besluit morgen mogelijk wel tot steun aan de investeringen, die gemoeid zijn om de aanpassingen die nodig zijn voor het WK Jeugdvoetbal 2005. Een fantastisch sportevenement dat ondersteuning verdiend. Onze gemeente en provincie komen wereldwijd onder de aandacht.

Terug naar de voetbalclub:

Ik heb alle vertrouwen dat de benodigde lening door de gemeente aan het nieuwe stadionbedrijf zal worden verstrekt. Waarom Omdat de afgedekte lening bij aanvang (13 mei 2004) altijd al vanuit de gemeente zou worden verstrekt. De afdekking van de lening (o.a. Interbrew en Stichting Vrienden Stadionbedrijf) is aantoonbaar gemaakt op 27 mei 2004.

Een punt voor discussie blijft het eigen vermogen van de voetbalclub. In het memorandum (waarin o.a. de levensvatbaarheid is onderzocht) wordt gesproken over een eigen vermogen van 1 miljoen waar mee de voetbalclub tot in lengte van jaren haar “eigen broek” zou kunnen ophouden. Uiteraard werden aan het eigen vermogen voorwaarden verbonden zodat het niet in de exploitatie van de club zou “verdwijnen.” Het eigen vermogen zou mogelijk beheerd kunnen worden door een aparte entiteit. Je hebt altijd tijd nodig om tegenvallers te verwerken.De club kan gebruik maken van het eigen vermogen als men daarbij kan aangeven waarvoor het nodig is en wanneer en hoe het benodigde eigen vermogen deel wordt “terugbetaald”. Daardoor blijft het een permanente buffer voor de toekomst.  Dit eigen vermogen is mede door het bekende amendement van 13 mei gehalveerd. Het zou onverstandig zijn dit belangrijke onderdeel (in de reddingsoperatie) helemaal te schrappen. De reddingsoperatie is bijna afgerond, de afspraken worden nagekomen, het vertrouwen is groeiende, daarom hoop ik dat de gemeenteraad van Emmen de laatste onderdelen van het langdurige en complexe dossier “Reddingsoperatie Betaald Voetbal Emmen” op een verstandige manier gaat afronden.

 

Ik wens een ieder alvast fijne feestdagen en een gezond en sportief 2005!

 

Ronald Lubbers

Voorzitter (a.i.) en algemeen directeur (a.i.) SBV Emmen