Terug naar overzicht Terug

Degradatie uit Jupiler League gaat door


Het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft bepaald dat de nummer laatst van de ranglijst van de Jupiler League aan het einde van het seizoen 2008/’09 degradeert naar één van de hoofdklassen van het amateurvoetbal.


De desbetreffende club wordt in principe geplaatst in de hoofdklasse die regionaal gezien voor die club het beste is. 

Het bestuur betaald voetbal had al eerder – in de algemene vergadering betaald voetbal van 2 juni jl. – het voornemen uitgesproken een degradatieregeling in te voeren met ingang van het komend seizoen. Dat voornemen is nu geformaliseerd. Andersom bestaat de mogelijkheid voor amateurs om aan het einde van het seizoen 2008/’09 te promoveren naar de Jupiler League. Daarmee heeft de Algemene Vergadering Amateurvoetbal op 31 mei jl. ingestemd.

De algemeen landskampioen verkrijgt het recht om te promoveren naar de eerste divisie. Dit recht is overdraagbaar aan één van de andere kampioenen van de hoofdklasse uit het zaterdag- respectievelijk zondagamateurvoetbal. Voor de promovendus geldt uiteraard een dispensatieregeling met betrekking tot licentie-eisen. Voor de degradant geldt een (financiële) overgangsregeling. 

Voorafgaand aan het besluit heeft overleg plaatsgevonden met de door de KNVB ingestelde klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van de Centrale Spelersraad, de VVCS, FBO, KNVB – en met het bestuur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED). Het bestuur van de CED heeft zich tegen de vastgestelde regeling verklaard, met als belangrijkste argument dat men de eerste divisie zelf wil saneren. Aangezien er op dit moment te veel onzekerheden zijn of een dergelijke regeling ook daadwerkelijk gecreëerd wordt en in de praktijk ook effectief zal zijn, heeft het bestuur betaald voetbal gemeend in ieder geval de promotie/degradatieregeling al voor het nieuwe seizoen aan te kondigen.

Het bestuur betaald voetbal spreekt de intentie uit deze degradatieregeling te willen heroverwegen indien de saneringsplannen van de CED een gezonde basis vormen voor de beoogde sanering en ook het sportieve uitgangspunt van promotie en degradatie in de daarop volgende seizoen geen geweld wordt aangedaan. Deze voorstellen dienen uiterlijk 15 oktober bij de KNVB te zijn ingediend.