Terug naar overzicht Terug

Topsportclubs Zuidoost Drenthe bundelen krachten


Om deze ontwikkeling vast te houden en daar waar mogelijk te versterken en uit te breiden, hebben een aantal clubs het plan opgevat een stichting in het leven te roepen waar allen in zijn vertegenwoordigd. Topsport beoefenen vraagt veel toewijding en volledige focus. Alleen met goede begeleiding en goed materiaal kunnen talentvolle sport! ers zich richten op verbetering van hun prestaties. Om dit te bereiken dient er continuïteit te zitten in de financiering van de genoemde “randzaken.”

De stichting wil door de samenwerking het netwerken met de grote bedrijven in de regio en daarbuiten één gezicht geven. Grote bedrijven zitten er niet op te wachten dat er vele verschillende clubs langskomen met het verzoek om te sponsoren, dat kan beter door één organisatie gebeuren. Daarnaast blijft iedere club wel verantwoordelijk voor zijn eigen sponsors. De stichting zal worden gevormd door een bestuur van bekende mensen uit de streek en zal een Commissie van Aanbeveling hebben die uit oud topsporters bestaat. De oprichters Wim Beekman en Hendrikus Velzing gaan zich bezighouden met de acquisitie van sponsoren voor alle topsport verenigingen.

De initiatiefnemers hebben inmiddels contact gehad met de gemeente Emmen, die het een positief initiatief vindt en achter dit plan staat. Ook Wilfred Hadders (directeur Sunoil Biodiesel) en Jan Gudde (voorzitter E&O) hebben zitting in het bestuur genomen. Evert ten Napel wordt ambassadeur van de stichting Topsport Zuidoost Drenthe. De eerste donatie is reeds toegezegd door Sunoil Biodiesel (Hoofdsponsor FC Emmen)