Terug naar overzicht Terug

Spelers FC Emmen aangehouden na misverstand met speelgoedpistool


Hedenochtend zijn een drietal spelers van de eerste selectie van FC Emmen betrokken geweest bij een incident wat heeft plaatsgevonden tijdens een autorit van Groningen richting Emmen.


Naar verluid heeft een inzittende het speelgoedpistool voor omstanders mogelijk zichtbaar in zijn handen gehad. Een omstander die dat waarnam, heeft niet gezien dat het om een speelgoedpistool ging en de politie gemeld dat hij iemand achterin een auto had gezien met een pistool in zijn hand. Daarop is de politie in actie gekomen en heeft de auto met betrokkenen aan de kant gezet.

Wim Beekman: “We hebben kennis genomen van de berichtgeving in de media over het incident. Allereerst betreuren wij het enorm dat zich een incident heeft afgespeeld met onze medewerkers, waarbij omstanders zich onveilig hebben gevoeld. Via de media hebben we vernomen dat betrokkenen als verdachte zijn aangemerkt. Op dat moment kenden wij de feiten niet en hebben de spelers in kwestie, Omar Kavak, Said Bakkati en Danny Menting, nadat ze waren verhoord door de politie uitgenodigd om een verklaring af te leggen.
Omar Kavak verklaarde zelf dat hij een speelgoedpistool in zijn handen heeft gehad en daar achterin de auto mee gezwaaid heeft, zonder dat  Said Bakkati en Danny Menting hierbij betrokken waren of vanaf wisten. Het speelgoed lag achterin de auto.
Op basis van deze verklaring trekken wij de voorlopige conclusie dat het een ondoordachte en oerdomme eenmansactie van Omar Kavak gaat, een zeer misplaatste grap met een speelgoedpistool. Gezien de eenduidige verklaringen menen wij dat er de heren Bakkati en Menting slachtoffer zijn, en dat de club daarin geen actie hoeft te ondernemen of sancties op te leggen. Voor wat betreft de heer Omar Kavak wachten wij het onderzoek van de politie af. Mocht dan blijken dat een sanctie passend is, dan zullen wij als club vanzelfsprekend actie ondernemen.”

Partijen wensen behoudens bovenstaande verklaring geen nadere mededelingen te doen.

Wim Beekman
Algemeen Directeur
FC Emmen