Terug naar overzicht Terug

Ronald Lubbers: ' Kom alle verplichtingen na '


Toen Ronald Lubbers begin vorig jaar met verve de rol van redder van FC Emmen op zich nam zat er een strijdbare man achter de tafel. Bij zijn aftreden was dat beeld gewijzigd, hij toonde zich duidelijk aangeslagen door de omstandigheden die tot zijn beslissing hadden geleid. Directe aanleiding was het feit dat een participant van de stichting Trots van Drenthe via de rechter een terugbetaling van vijftig mille, met rente en kosten inmiddels opgelopen tot 62.476,69 euro, afdwong terwijl hij er vanuit was gegaan dat een vordering in het kader van de redding van de club achterwege zou blijven. ,,Hij wilde wel afzien van de vordering maar in plaats daarvan meer stoelen en reclame op de boarding hebben. Dat wilden wij nu absoluut niet, namelijk aparte dealtjes maken met sponsors. We zijn aan de klus begonnen met de stelling gelijke monniken, gelijke kappen en daar wordt niet van afgeweken. Als ik had toegegeven kon ik de andere participanten nooit meer recht in de ogen kijken.”

Er waren diverse gesprekken met de heer Frijlingh van het betrokken bedrijf Bikkel Groep geweest die niets hadden opgeleverd. ,,Afgelopen donderdag heb ik nog twee maal met hem gesproken”, aldus Ronald Lubbers, ,,maar er zat geen beweging in. Ik heb daar grote moeite mee dat mensen zo negatief tegenover de club staan. Dat heeft me meer gedaan dan ik zelf had verwacht.” Of de club nog meer rechtszaken kan verwachten gaat Lubbers niet van uit. ,,Hoewel, ik kan niet precies inschatten hoe groot die groep is.”

De taak van bestuursvoorzitter wordt overgenomen door algemeen-directeur Jan van Erve die ook bij sc Heerenveen met dit bijltje heeft gehakt. Hij betreurde maar respecteerde het besluit van Ronald Lubbers. ,,Ik wil echter met klem benadrukken dat het aan het huidige seizoen niets veranderd. We gaan door op de ingeslagen weg en sportief gaat het ook de goede kant op. We zitten in een flow en aanstaande vrijdag nogmaals drie punten zou ook een mooie bijdrage zijn. Wat de komende seizoenen betreft, daar wordt hard aan gewerkt.”  


 

Ronald Lubbers met Jan van Erve als toehoorder (Foto: Bennie Wolbers).