Privacyverklaring

FC Emmen vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die je aan FC Emmen verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan FC Emmen bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
 • Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
 • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van FC Emmen, de partners van FC Emmen of andere partijen waarmee FC Emmen samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses.
 • Analytische doeleinden

Derden
FC Emmen kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de Eredivisie CV of de Coöperatie Eerste Divisie (naar gelang het niveau waarin FC Emmen uitkomt):

• De Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de “Eredivisie”), en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners Eredivisie”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”); of

• De Coöperatie Eerste Divisie (hierna: “Eerste Divisie”) en/of de officiële sponsors en partners van de Eerste Divisie zoals genoemd op https://keukenkampioendivisie.nl/partners/ (hierna: “Partners Eerste Divisie”) en/of Sponsoren.

Het voorgaande is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s)). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de Eredivisie, Officiele Partners Eredivisie en/of sponsors danwel Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsors bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:

 • U via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners Eredivisie en/of Sponsors, danwel de diensten of producten door de Eerste Divisie, Officiële Partners Eerste Divisie en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
 • U commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
 • Uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie/Eerste Divisie, Officiële Partners Eredivisie/Eerste Divisie en/of Sponsors teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Analytische doeleinden
FC Emmen, Eredivisie en Eerste Divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans van FC Emmen, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van FC Emmen en hun interesse om via FC Emmen/Eredivisie/Eerste Divisie communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van FC Emmen/Eredivisie/Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.

Profilering
FC Emmen, Eredivisie en Eerste divisie combineren uw persoonsgegevens, interesses en gedragingen uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in de webshop) met elkaar, om u de beste ervaring te bieden. Daarbij worden onder andere de gegevens gecombineerd die u heeft achtergelaten op, of via, een van de websites van FC Emmen, Eredivisie en Eerste Divisie. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen doen en een betere dienstverlening leveren die aansluit bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau/per segment selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.    

Bewaartermijn
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria FC Emmen hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart FC Emmen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van FC Emmen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van FC Emmen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om FC Emmen te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om FC Emmen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 03-11-2021.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. FC Emmen treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die FC Emmen verwerkt. FC Emmen zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij FC Emmen zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

FC Emmen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. FC Emmen zal uw gegevens niet verkopen aan derden.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Welke cookies gebruiken wij?
FC Emmen maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die u op onze website achterlaat worden beheerd door FC Emmen. Voor vragen, opmerkingen of mededelingen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Deze Privacyverklaring en Cookie statement zijn niet van toepassing op websites van derden die via deze website (via links) kunnen worden bezocht.

FC Emmen
Postbus 26
7800 AA Emmen
[email protected]
0591-670670

Privacy Policy FC Emmen jeugdopleiding
In dit document (PDF) vindt u het privacy-document betreffende de jeugdopleiding van FC Emmen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.