Terug naar overzicht Terug

Oproep aan oud spelers/trainers/medewerkers/vrijwilligers


 Maar een jubileum is natuurlijk geen jubileum zonder betrokkenen uit die periode. FC Emmen is daarom op zoek naar mensen die een bijdrage hebben gehad (betaald of onbetaald) uit de periode 1985 – 2010.


Dus bent u in de afgelopen 25 jaar werkzaam geweest bij FC Emmen, meldt u dan aan via [email protected] o.v.v. jubileum dag FC Emmen met daarin het jaar/jaren dat u bij de club actief bent geweest en uw contact gegevens.