Terug naar overzicht Terug

FC Emmen wordt ingehaald door verleden


FC Emmen heeft een lange weg moeten gaan om tot de huidige, gezonde bedrijfsvoering te komen. Daarvoor was een afrekening met het verleden een absolute noodzaak. Eind januari 2012 was FC Emmen technisch gesproken failliet. Er was zelfs overleg met de KNVB om in geval van een faillissement tot een doorstart te kunnen komen wat niet mogelijk bleek. In februari 2012 nam Ronald Lubbers de taak op zich om de club in ieder geval het seizoen uit te laten spelen. Met medewerking van de Tien van Emmen lukte dat. De volgende stap was dat een doorstart alleen mogelijk was als er een streep door het verleden zou worden gezet omdat er geconcludeerd werd dat de problemen van voor februari 2012 onoplosbaar waren, en daarmee de toekomst van FC Emmen in de weg stonden. Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers heeft vanaf het begin ook duidelijk gemaakt dat hij geen verantwoording kon nemen van de problemen van voor februari 2012 wat voor hem een bepalende voorwaarde was om de functie van bestuursvoorzitter van FC Emmen te accepteren. Toen onlangs wel een claim uit die periode werd toegewezen was dat voor hem onaanvaardbaar en daarom trad hij af. Acceptatie van een claim uit die periode zou immers een veel grotere impact hebben dan die ene claim.


Het aldus te verwachten domino effect maakt een abrupt einde aan de vorig jaar ingezette en voltooide reddingsoperatie. De problematiek uit het verleden was in eerste instantie omgebogen in een goede toekomst voor FC Emmen. Waarbij FC Emmen op alle gebieden bezig is om stappen te maken voor een gezonde, stabiele en sportieve toekomst. De problemen uit het verleden halen de club toch nog in. Het merkwaardige is echter dat bij een faillissement in 2012 de participanten in het spelersfonds Trots van Drenthe hun investering volledig kwijt zouden zijn geweest. Dat besef moet er ook geweest zijn bij de participanten, want is door voormalig bestuursvoorzitter Ronald Lubbers ten allen tijde gecommuniceerd tijdens de reddingsoperatie, van begin februari 2012 tot en met 27 april 2012, waar op dat moment door 93% van de Trots van Drenthe is besloten tot het afknippen van deze molensteen om de nek van FC Emmen. Op basis van het ontdoen van deze molensteen zijn partijen bereid geweest geld vrij te maken voor de toekomst van FC Emmen. Deze molensteen dreigt alsnog weer om de nek van FC Emmen geknoopt te worden door het op de deurmat vallen van het dwangbevel van Bikkel en het daarbij te verwachten domino effect van meer Trots van Drenthe leden die compensatie zullen willen zien.

Indien bovenstaande werkelijkheid zal worden, dan zal de continuïteit van FC Emmen na het huidige voetbalseizoen ernstig in het geding komen. Wij vragen iedereen om rustig te blijven en te blijven geloven in de weg die FC Emmen ingeslagen is. Uiteraard zijn wij als club druk bezig een oplossing te zoeken voor de situatie waarin wij ons nu bevinden.