Terug naar overzicht Terug

FC Emmen staat midden in de maatschappij


FC Emmen wil graag weer de club worden waarin de regio zich in kan herkennen. Laagdrempelig, warm en met oog voor haar omgeving. Een club die zijn eigen broek kan ophouden, die weer welkom is in Emmen. Kortom….de trots van Zuid-Oost Drenthe en die een goede noaber wil zijn. Daarom wil FC Emmen graag een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Gekeken naar de kracht van FC Emmen en de maatschappelijke issues heeft FC Emmen de volgende speerpunten gekozen. 


Deze  punten zijn: 
1) FC Emmen ontwikkelt mensen. 
2) FC Emmen Vitaal.
3) Structureel onderdeel van het beleid
4) Samenwerking met partners

Uiteraard heeft FC Emmen al een aantal maatschappelijke activiteiten waaraan wordt deelgenomen of deelneemt. Hierbij kan gedacht worden aan clinics in aandachtswijken, voorlees projecten op scholen, aanwezigheid op buurtdagen etc. FC Emmen heeft al een aantal malen een Dutch Career Team gehad. Dit is een project in samenwerking met het UWV waarbij wajong jongeren d.mv. sport weer terug keren naar de maatschappij.  Ook dit jaar is het streven om met een team te starten. 

Per 1 november gaat FC Emmen voor het eerst een eigen groots project, i.s.m. met de partners Leger des  Heils en het Kopland, draaien: “Kom van de Bank”.  Het project heeft een duur van 2 jaar. FC Emmen zal samen met het Eventsbureau Assen de organisatie op zich nemen. Ieke Heetebrij zal hiervan projectleider worden. Het gaat om cliënten van het Leger des Heils en het Kopland in dit project, die moeilijk in beweging zijn te krijgen, maar als er navraag wordt gedaan er daar wel behoefte aan is. Het doel is om deze mensen weer structuur in hun leven te bieden, zich weer belangrijk te laten voelen. Dit kan door ondersteuning te bieden bij de sportclubs waar zij aanwezig zijn. Met als einddoel weer zicht op een baan. 

Voorafgaand aan de wedstrijd FC Emmen tegen Jong FC Twente  vond de kick off van het project “Kom van de Bank” plaats. De  maatschappelijke partners, Leger des Heils, Het Kopland en Eventsbureau Assen, ontvingen uit handen van wethouder Bouke Arends en FC Emmen directeur Wim Beekman, een ingelijst FC Emmen shirt.