Terug naar overzicht Terug

Ben Haverkort: “Wij doet wat wij zegt”


Een interview van de OldStars met FC Emmen-directeur Ben Haverkort.


Hij speelde samen met Frank Rijkaard, John van ’t Schip en Wim Kieft. Trainde onder de bezielende leiding van Leo Beenhakker en Aad de Mos. Maar de meeste mensen kennen Ben Haverkort als scheidsrechter. Communicatief erg sterk, op en buiten het veld. Dit bracht hem terug naar de regio waaraan hij verknocht is. Haverkort is de trotse directeur van FC Emmen.

“Wij doet wat wij zegt. Vanuit die gedachte bestrijden wij eenzaamheid onder ouderen.”

Waarin zit voor FC Emmen de toegevoegde waarde van een samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds?
FC Emmen is een voetbalclub die graag midden in de maatschappij staat en toegankelijk is voor iedereen. Wij zetten graag de vele mogelijkheden van de club om aandacht te vragen voor uitdagingen in onze regio. Een van die uitdagingen is het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Want wij vinden als club dat niemand zich in Drenthe, maar ook daarbuiten, eenzaam mag voelen. Om die boodschap kracht bij te zetten twijfelden wij geen moment om het logo van het Nationaal Ouderenfonds op de wedstrijdshirts van FC Emmen te plaatsen.

De FC Emmen-shirtactie betreft een activatie waarbij onze hoofdsponsor Hitachi Capital Mobility een sponsorpositie op de achterzijde van het wedstrijdshirt van FC Emmen kosteloos ter beschikking stelt. Ook zij reageerden erg enthousiast om samen te gaan werken met het Nationaal Ouderenfonds. Het voorstel om komend seizoen het initiatief ‘De Derde Helft’ te starten bij FC Emmen maakten alle partijen alleen maar enthousiaster. De club wordt een centrale ontmoetingsplek waar ouderen betrokken worden bij activiteiten tijdens en buiten de wedstrijden. Zij ontmoeten elkaar tijdens de activiteiten, drinken een kopje koffie en voeren goede gesprekken. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat het voor alle partijen een win-win situatie is.

Heeft FC Emmen voor de komende maanden activiteiten of acties geprogrammeerd staan in het teken van de samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds?
Zoals gezegd gaan wij de komende periode het initiatief ‘De Derde Helft’ starten. De start van ‘De Derde Helft’ kan worden gezien als een vervolg van het project ‘Samen staan we sterker dan alleen’; een project waarbij wij vorig seizoen al maandelijks een leerzame of gezellige activiteit organiseerden voor eenzame ouderen. Met het initiatief ‘De Derde Helft’ worden de activiteiten frequenter, iets wat alleen maar goed is om structurele eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Het initiatief ‘De Derde Helft’ is zeker niet het enige wat wij doen voor ouderen. Elke donderdagmiddag wordt er door ruim dertig FC Emmen-OldStars getraind in stadion De Oude Meerdijk, de thuishaven van onze club. Ik heb letterlijk de groep OldStars bij FC Emmen zien groeien afgelopen seizoen en dat vind ik persoonlijk erg mooi. Een aantal van hen had niet durven dromen dat zij het wedstrijdshirt van FC Emmen nog ooit zouden dragen op deze leeftijd. Maar gelukkig kan iedereen via Walking Football een leven lang van voetbal blijven genieten. Ook op deze manier verbindt FC Emmen mensen op oudere leeftijd met elkaar.

Waarom zouden meer BVO’s zich om de ouderen van Nederland moeten bekommeren?
Een betaald voetbalorganisatie heeft de kracht om mensen te inspireren en te verbinden. Een voetbalclub heeft immers een groot netwerk. Profvoetballers, trainers, bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers moeten in onze ogen rolmodellen zijn én hebben meer verantwoordelijkheid in een veranderende wereld.

Het feit dat door de vergrijzing het aandeel ouderen in de totale Nederlandse bevolking toeneemt is een belangrijke reden waarom ik vind dat elke betaald voetbalorganisatie niet kan weglopen voor deze verantwoordelijkheid. Een betaald voetbalorganisatie heeft immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid en kan een belangrijke katalysator zijn in het structureel tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Welke ontwikkeling in de samenleving zou je zelf willen bewerkstelligen voor ouderen?
Een absolute uitdaging zie ik in het verlenen van zorg aan ouderen. Het structurele tekort aan personeel om ouderen goed te kunnen blijven verzorgen en persoonlijke aandacht te kunnen geven is iets wat van mij nog veel meer aandacht mag krijgen. Iedereen wordt ouder en iedereen wil later goed verzorgd worden als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Ik wil benadrukken dat het absoluut niet ligt aan de kwaliteit van zorg die wordt aangeboden door het huidige personeel. Zij werken, weet ik uit ervaring, erg hard en met erg veel liefde voor de ouderen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen garanderen in de toekomst moet er iets gebeuren aan het tekort van personeel en de hoge werkdruk. Daar maak ik mij graag hard voor.

Wat is volgens jou naoberschap? Hoe zien we dat terug in de omgeving van Emmen?
Het zegt genoeg dat de maatschappelijke stichting van FC Emmen ‘Naoberschap United’ heet. Iedereen in deze regio kan zich identificeren met naoberschap. Juist het feit dat naoberschap persoonlijk te maken is, maakt het ook zo krachtig.
Het doen aan naoberschap kan heel erg breed zijn. In de ruimste zin van het woord sta je iemand bij als en waar dat nodig is. Van boodschappen doen tot het buitenzetten van de afvalcontainer van de buren; allemaal mooie voorbeelden van naoberschap.

Vanuit FC Emmen zeggen wij dat wij aan naoberschap doen door het organiseren en ontwikkelen van projecten waarmee je je medemens helpt in voor- en tegenspoed. Waarmee je eenzame mensen weer laat glimlachen en andere mensen een schouder biedt om op te huilen. Wij vinden het belangrijk dat wij projecten organiseren die getuigen van zorg en aandacht, waarmee je deelneemt aan de maatschappij. Hoe verschillend ook: projecten en trajecten die je met name als Drent direct zullen aanspreken. Vaak omdat ze zijn geboren vanuit onze eigen mentaliteit. Nuchter, zonder poespas en ‘wij doet wat wij zegt’.