Structurele samenwerking met het basisonderwijs in ons verzorgingsgebied

Wat fijn dat u de tijd neemt om deze enquête in te vullen. U helpt ons daarmee om een zo optimaal mogelijk plan te presenteren voor de samenwerking met basisscholen in Drenthe. Want daar willen wij graag naar toe: een structurele samenwerking met het basisonderwijs in ons verzorgingsgebied.

Wij staan bij FC Emmen aan de vooravond van iets wat een belangrijke plek moet in gaan nemen binnen ons maatschappelijk beleid. Wij willen graag structureel de samenwerking aan gaan met basisscholen. Volgens een zogeheten menukaart, waarbij wij activiteiten willen aanbieden die écht van toegevoegde waarde zijn. Daar laten we u graag over meedenken, omdat wij denken dat u hier ons van waardevolle input kan voorzien.

Na intern overleg hebben wij al wel een eerste aanzet gedaan tot een aantal pijlers en tot een eerste idee van de menukaart. Daarbij willen wij benadrukken dat er niets vast staat, maar dat het u alleen een denkrichting kan geven. In die zin is het nog volledig mogelijk om van denkrichting te veranderen.

De pijlers waar wij aan denken, namelijk gezondheid, educatie en sportparticipatie, vormen de basis voor de menukaart. Het eerste voorstel vanuit ons, voor wat betreft de menukaart, vindt u verderop in deze enquête.

Nogmaals heel erg veel dank voor het invullen van deze enquête. Uw mening vinden wij waardevol en doet ertoe!