Business partners
Hoofd sponsor

VERVOER – Beleid

Structuur vervoer

FC Emmen kan niet met alle elftallen op minimaal het één na hoogste niveau spelen met alleen jongens die in en rondom Emmen komen. Om dit niveau te behouden is FC Emmen dus aangewezen op een goed opgezet vervoersplan voor kwalitatieve jeugdspelers. In de huidige situatie zijn slechts 3 busjes in gebruik voor 3 verschillende routes.

Het vervoer regelen voor talenten kost alles tezamen veel geld. Dat betekent dat er naar de vervoersplekken elk jaar kritisch gekeken moet worden. Wie de vervoersplekken toegewezen krijgen wordt bepaald door de manager jeugd. Hierin wordt het advies van hoofd jeugdopleiding en de trainer van het desbetreffende elftal meegenomen. Elk jaar zullen de talenten moeten laten zien dat ze het vervoersplekje opnieuw verdienen.

Regels tijdens vervoersdagen
Voor de jeugdopleiding van FC Emmen is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn over het vervoer van de jeugdspelers en de hierbij horende regels.
– Het is wettelijk verplicht een gordel te dragen in de auto of bus, dus ook bij het jeugdvervoer van FC Emmen.
– Spelers laten geen afval achter in de bus en gooien geen afval naar buiten.
– Spelers gedragen zich rustig en correct en hebben respect voor de chauffeur.
– FC Emmen streeft ernaar om binnen 30 minuten na de training weer te rijden.
– Spelers staan op tijd klaar op de afgesproken (opstap) plek.
– De chauffeur beschikt over een mobiele telefoon, waarop hij/zij bereikbaar is. Indien een speler op trainingsdagen geen gebruik maakt van vervoer
dient de chauffeur hierover zo snel als mogelijk te worden geïnformeerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de speler.
Bij oefenwedstrijden op avonden is er GEEN vervoer terug, ouders/verzorgers dienen zelf voor vervoer te zorgen.
– Bij misdragingen of het zich niet houden aan de aanwijzingen van de chauffeur worden er, in overleg met de hoofd jeugdopleiding
en coördinator jeugdopleiding passende maatregelen genomen.

Opstapplaatsen
– Indeling van de routes en de daarbij behorende opstapplaatsen worden door de coördinator jeugd i.o.m. de chauffeurs bepaald.
– Gezien de omvang van de routes is het van groot belang de reistijd zo kort mogelijk te houden.
– Spelers dienen naar de centrale opstapplaats te komen en er zorg voor te dragen dat ze tijdig aanwezig zijn!
– Indien spelers niet tijdig aanwezig zijn of zonder bericht te laat komen zal er niet worden gewacht.

Uitgangspunten bij wedstrijden
– Thuiswedstrijden altijd eigen vervoer.
– Bij uitwedstrijden eigen vervoer naar De Oude Meerdijk en vanuit daar gezamenlijk vertrekken.
Eventuele opstapplaatsen zijn mogelijk na overleg met de teammanager. Het principe geldt: samen uit, samen thuis.
– De coördinator jeugd beslist over de inzet van het weekendvervoer.
– Bij uitwedstrijden helpt een ieder bij het dragen van de kleding, tassen e.d..
– O.14, O.13, O.12, O.11 en O.10 reizen met eigen vervoer naar uitwedstrijden.
– Bij doordeweekse wedstrijden dienen de spelers op eigen gelegenheid naar de plaats van vertrek of wedstrijd te komen. Na afloop dragen spelers er
zelf zorg voor dat ze thuis komen.