Enquête wachtlijst seizoenkaarten

Deze enquête maakt onderdeel uit van een onderzoek naar onder andere de wachtlijst voor het aanschaffen van een seizoenkaart. De vragenlijst is volledig anoniem en de antwoorden zullen gebruikt worden voor het positief ontwikkelen van de communicatie rondom de seizoenkaartverkoop van komende seizoenen. Jouw antwoorden helpen dus én de club én jezelf.

Het beantwoorden van de vragenlijst zal niet langer dan tien minuten duren. We bedanken je voor je bijdrage en hopen je snel weer in het stadion te kunnen zien!