Terug naar overzicht Terug

Vacature: Opleidingstrainer regio-ontwikkeling FC Emmen-jeugdopleiding


Voor onze jeugdopleiding zijn we per 1 juli 2022 op zoek naar een opleidingstrainer voor de regio-ontwikkeling.
Als Betaald Voetbal Organisatie staan we midden in de maatschappij en zijn we trots op Emmen en trots op Drenthe. We weten waar we vandaan komen maar zeker ook waar we naartoe willen.

Opleidingstrainer FC Emmen

Doelstelling FC Emmen – plan regio-ontwikkeling
Bijdragen aan:

 1. het ontwikkelen van alle spelers in de leeftijdscategorieën O8, O9 en O10 jaar in de gemeente Emmen;
 2. het ontwikkelen van alle trainers, coaches en overig kader dat betrokken is bij de leeftijdscategorieën O8, O9 en O10;
 3. het door ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleid en jeugdkaderbeleid van alle verenigingen in de gemeente Emmen;
 4. het verhogen van instroomniveau van de O10-spelers die als O11-speler instromen in de jeugdopleiding van FC Emmen;
 5. het versterken van de band tussen de verenigingen in de gemeente Emmen en FC Emmen.

Samenvatting van de functie en taken
De opleidingstrainer is op één of meer locaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de trainingen voor de spelers en het coachen van de jeugdtrainers. Voor, tijdens en na deze trainingsmomenten geeft hij leiding aan de trainers die namens FC Emmen de trainingen verzorgen en coacht hij de trainers van de aanwezige teams. Daarnaast levert de opleidingstrainer tijdens de centrale bijeenkomsten een bijdrage aan de ontwikkeling van jeugdtrainers, het jeugdvoetbalbeleid en het kaderbeleid van de participerende verenigingen. De genoemde taken worden onder leiding van de Hoofd Jeugdopleiding van FC Emmen en volgens de in het regio-ontwikkelingsplan uitgewerkte filosofie en leerlijnen uitgevoerd.

De opleidingstrainer creëert een omgeving waarin spelers en jeugdtrainers zich individueel optimaal kunnen ontwikkelen en waar ze met veel plezier naar toe komen om te leren en zichzelf te verbeteren. Die omgeving kenmerkt zich door goed onderlinge relaties die gebaseerd zijn op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect en ambitie om de geformuleerde doelstellingen zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. De opleidingstrainer is zich daarbij bewust dat hij in alle aspecten voor zowel de spelers als de jeugdtrainers een rolmodel is en tevens een ambassadeur van FC Emmen is. Hij is zich bewust van het feit dat hij, t.a.v. de jeugdtrainers, te maken heeft met deelnemers die op vrijwillige basis kinderen met plezier willen leren voetballen. Dat betekent dat de opleidingstrainer zich in kan leven in de deelnemer en daarnaar kan handelen tijdens de beïnvloedingsmomenten.

Van de opleidingstrainer wordt verwacht dat hij werkt volgens een procesgerichte didactiek en pedagogisch verantwoord handelt. Hierin dient hij de spelers en trainers zodanig te ondersteunen dat ze zelf ontdekkend kunnen leren en constant worden uitgedaagd om zelf oplossingen te verzinnen voor de uitdagingen waarvoor zij als voetballer en trainer komen te staan. Door te observeren en samen met de spelers en trainers te reflecteren stimuleert en daagt hij de speler constant uit zichzelf verder te ontwikkelen.

Kerntaken

 • Samen met de FC Emmen-trainers en verenigingstrainers 2x per week trainingen vooraf bespreken,
  voorbereiden, geven en evalueren overeenkomstig de uitwerking in het regio-ontwikkelingsplan.
 • Trainers van de participerende verenigingen, overeenkomstig de uitwerking in het regio-ontwikkelingsplan,
  voor, tijdens en na trainingen beïnvloeden en inspireren door het delen van kennis en het leren toepassen
  van vaardigheden als trainer.
 • Een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen die geformuleerd zijn voor de centrale bijeenkomsten
  die in het kader van het regio-ontwikkelingsplan t.b.v. de jeugdtrainers, andere bij het jeugdvoetbal betrokken
  kaderleden en verenigingen georganiseerd worden.

Functie-eisen

 • In het bezit van een geldige UEFA B Youth trainerslicentie of hoger
 • Minimaal een aantal jaren ervaring als trainer van pupillen
 • Een brede en specialistische kennis van voetbal en didactiek
 • Een onderwijsbevoegdheid (basisonderwijs, eerste of tweedegraads, ALO, CIOS) is een pré
 • In het bezit van rijbewijs B

Benodigde eigenschappen en vaardigheden
De opleidingstrainer:

 • is belangstellend en geeft individuele aandacht en verantwoordelijkheid aan alle spelers en jeugdtrainers;
 • is flexibel in zijn werkzaamheden, werkt accuraat en is betrouwbaar;
 • is motiverend en enthousiast naar de spelers en jeugdtrainers en zorgt daardoor voor beleving en passie;
 • is in staat om planmatig volgens de leerlijnen en filosofie van de jeugdopleiding te werken;
 • is in staat om voorbeeldgedrag te vertonen volgens de regels, normen en waarden van de jeugdopleiding;
 • is in staat om spelers en jeugdtrainers op een rustige wijze te woord te staan.

Beroepshouding
De opleidingstrainer:

 • spreekt zich te allen tijde positief uit over FC Emmen, de participerende verenigingen, het kader en de spelers;
 • stelt zichzelf te allen tijde professioneel op;
 • daagt zichzelf uit en is ambitieus met betrekking tot de ontwikkeling van zichzelf en de jeugdopleiding;
 • weet flexibel te blijven en overzicht te houden in onverwachte situaties;
 • signaleert problemen tijdig en professioneel en maakt deze bespreekbaar (tijdig en op de juiste plaats);
 • weet professioneel om te gaan met weerstanden (direct en indirect);
 • communiceert open (acceptatie van/respect voor de ander, duidelijk, invoelend en oprecht);
 • neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen, stress, werkdruk, planning, eigen gevoelens, gedachten en
  behoeften.

Wat bieden wij?
• Een dienstverband (parttime) voor bepaalde tijd
• Een marktconform salaris
• Werken in een ambitieus team met fanatieke collega’s

Belangstelling?
Stuur jouw motivatiebrief & curriculum vitae vóór 9 mei 2022 naar [email protected]

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.