Business partners
Hoofd sponsor

VOETBAL – Beleid

Naam
Jeugdopleiding FC Emmen

Slogan
Wij zijn FC Emmen

Missie
Eigen voetbalkapitaal ontwikkelen. Elk voetbaltalent met potentie tot betaald voetballer dient een professionele voetbalopleiding te kunnen volgen om zich optimaal te ontwikkelen tot zijn hoogst haalbare speelniveau. De jeugdopleiding moet de aantrekkelijkste hotspot zijn in het verzorgingsgebied Drenthe, Zuidoost Groningen en Noordoost Overijssel zodat de grootste talenten kiezen voor onze jeugdopleiding. Een warme en sterke klantrelatiebinding met het verzorgingsgebied is hierbij essentieel.

Visie
De regionale jeugdopleiding (volgens het kwaliteit performance model van de KNVB) verbeteren in kwaliteit, met de nadruk in en op het veld. De jeugdopleiding moet dit inzetten als belangrijke spelverdeler om de klant relatie binding te verhogen in het verzorgingsgebied.

Kernfuncties
FC Emmen haalt zijn bestaansrecht uit de sport voetbal en alles rondom voetbal. Zodoende zijn dit de 2 kernfuncties van de club. Wanneer deze kernfuncties in alle facetten goed afgesteld zijn zal de bal richting succes gaan bewegen. Dit is ook de kapstok zoals de jeugdopleiding moet werken. De definitie van de kernfunctie voetbal wordt hieronder toegelicht. De kernfunctie rondom voetbal wordt uitgelegd bij maatschappelijke regiobinding.

Met de sportactiviteit voetbal wordt het spel bedoeld wat zich op de groene velden afspeelt. Dit moet altijd centraal staan. De rode vlakken zijn aandachtsgebieden die een directe relatie hebben met de sportactiviteit “voetbal”. Alle andere bedrijfsactiviteiten in een voetbalbedrijf zijn hierbij ondersteunend aan de realisatie “van het spel voetbal” bij FC Emmen. Deze worden hierna uitgelegd bij kernfunctie rondom voetbal. In onderstaande afbeelding wordt grafisch weergegeven hoe de kernfunctie voetbal eruit ziet. Er is gekozen voor 1 woord wat de definitie moet samenvatten van een specifiek aandachtsgebied.

afbeelding voetbal FC Emmen

Voetbal Handboek
Het voetbal handboek vormt de leidraad voor het kader en de spelers. Hierin staat inhoudelijk de visie van FC Emmen beschreven. Dit betreft de speelwijze met daaraan gekoppeld een trainingsmethodiek.

Scouting & instroom
Een goed functionerend scoutingapparaat dient de beste talenten uit het verzorgingsgebied aan te leveren. De instroomprocedure is hierbij van vruchtbaar belang.

Medisch
In het medische plan is beschreven hoe de medische verzorging bij FC Emmen is georganiseerd.

Maatschappelijke carrière
In het kader van een zo optimaal mogelijke afstemming van studie op voetbal zijn vruchtbare samenwerkingen met onderwijsinstellingen essentieel. Ook omdat voetballers van eerste elftallen in de 1e divisie zich niet meer financieel onafhankelijk kunnen voetballen. Om elke leeftijdscategorie optimaal te faciliteren zijn er reeds samenwerkingen met het Carmel College, het Drenthe College en Stenden Hogeschool.

Vervoer & huisvesting
Door de decentrale ligging van Emmen en geen optimale trein en busverbindingen zijn we aangewezen op een eigen vervoersplan. Dit om kwalitatieve teams samen te stellen om minimaal op het een na hoogste niveau van Nederland te spelen. In de toekomst zou een eventueel huisvestingsplan ook een rol hierin kunnen spelen.

Kernwaarden
De kernwaarden van de jeugdopleiding zijn Passie, Vaardigheid en Attitude.
Deze drie kernwaarden weergeven de functie voor de jeugdopleiding, namelijk een PVA (Plan Van Aanpak) om betaald voetballers op te leiden.

Schermafbeelding 2016-08-23 om 13.40.26

Passie staat voor: bijna verliefd zijn op voetbal, weerstand krijgen op z’n hoog mogelijk niveau en ’s nachts wakker gemaakt kunnen worden om te voetballen.

Vaardigheid staat voor ontwikkeling op het veld op technisch, tactisch, mentaal, sociaal en fysiek gebied.
Techniek: functionele handelingen aan de bal.
Tactiek: speelwijze bij verdedigen (v), aanvallen (a) en omschakelen v-a & a-v.
Sociaal: Een voor allen & allen voor 1 (gezamenlijk!)
Mentaal: altijd de winnaar willen zijn!
Fysiek: wendbaarheid, voetenwerk, snelheid en kracht

Attitude staat voor levensstijl en gedrag buiten het veld. Op tijd naar bed, goede voeding en ten allen tijde respect voor de omgeving. Dit moet een voorbeeld zijn voor de omgeving. Op school zijn de jeugdspelers van FC Emmen altijd een beetje de sterren. Onze spelers hebben namens FC Emmen een voorbeeldfunctie in de omgeving. Sportiviteit en respect zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Het opleiden van sterke persoonlijkheden voor de maatschappij staat hierbij voorop.

Opleidingspiramide

Opleidingspiramide

Beleidslijnen speelminuten competitie of bekerwedstrijden:

Schermafbeelding 2016-08-23 om 23.20.12

FC Emmen 1 speelt Jupiler League en dat is het niveau waar jeugdspelers bij ons zullen moeten doorbreken. Middels een gericht PVA dienen talenten door te stromen naar het eerste elftal.

Redenerend naar het niveau waar de spelers uit de jeugdopleiding straks naartoe moeten groeien zijn op chronologische volgorde de volgende voetbal beleidslijnen betreft speelminuten ontwikkeld.

  1. Alle teams dienen minimaal op het één na hoogste speelniveau te spelen. Voor de teams die al actief zijn op dat niveau betekent dat het huidige speelniveau handhaven en voor de andere zo snel als mogelijke promotie te bewerkstelligen middels nacompetitie of een kampioenschap.
  1. Beste spelers spelen (de hoofdtrainer bepaalt in eerste instantie, aanpassingen vanuit hoofd jeugdopleiding zijn mogelijk). Reden is dat de beste 11 spelers op dat moment maximale inzet moeten leveren om goede prestaties te kunnen neerzetten op het één na hoogste niveau of het hoogste niveau van Nederland.
  1. Streven is om ieder lid van onze opleiding zoveel mogelijk speelminuten te geven. Op het moment dat je op zaterdag niet speelt zal voor boven-, midden- en onderbouw betekenen dat je speelminuten maakt bij oefenwedstrijden.
  1. De trainer dient per wedstrijd aan te voelen hoeveel spelers er gewisseld worden. Dat is afhankelijk van de wedstrijdsituatie, stand op de ranglijst etc.