Business partners
Hoofd sponsor

STUDIE – Beleid

De jeugdopleiding hecht veel waarde aan maatschappelijke ontwikkeling. Middels studie kan een speler zich ook op andere gebieden dan voetbal ontwikkelen en manifesteren. De jeugdopleiding stimuleert de spelers hun mogelijkheden te benutten en schept mogelijkheden om topsport en studie op het hoogst mogelijke niveau dat past bij de spelers succesvol te combineren. Hierbij wordt rekening gehouden met voorschriften en gegeven vrijstellingen. De leerlingen moeten optimale mogelijkheden worden geboden om aansluitend aan de schooltijden te kunnen trainen.

Begeleiding
Opleiden is ook begeleiden. Een toekomst in de voetbalsport is voor velen een droom, maar slechts weinigen gegeven. De weg naar de top is lang, onderweg kan veel gebeuren. Daarom moet er worden gezorgd voor goede toekomstperspectieven, ook buiten het voetbal. Bij die begeleiding moet rekening worden gehouden met allerlei wettelijke bepalingen, zoals de leerplicht en de wet op de basisvorming. Bij de studiebegeleiding ligt de nadruk op het begeleiden van jeugdspelers (O.19 t/m O.10). Maar ook voor spelers die de “full-profstatus” hebben bereikt, geldt dat ze moeten werken aan een carrière na de voetballoopbaan. Ook voor hen moet de begeleiding gericht zijn op een loopbaan na het voetballen.

Schermafbeelding 2016-08-23 om 13.41.43

Organisatie
Om de gestelde doelen te kunnen bereiken, is samenwerking tussen de Jeugdopleiding FC Emmen en onderwijsinstellingen in de regio noodzakelijk. Voor de begeleiding van jeugdspelers in het onderwijs is FC Emmen een samenwerkingsverband aangegaan met het Carmel College (Topsport Talentschool) het Drenthe College en Stenden Hogeschool te Emmen.
Voor de begeleiding van spelers zijn topsport coördinatoren binnen deze onderwijsinstellingen aanwezig. De topsport coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de studiebegeleiding op school. Ze onderhouden nauwe contacten met mentoren, leerkrachten, studiebegeleiders, vakdocenten en onderwijsondersteunend personeel op de verschillende onderwijsinstellingen. FC Emmen heeft middels de manager jeugd nauw contact met de topsport coördinatoren. Op het moment dat een talent uit de opleiding op school niet presteert heeft dit consequenties in zijn voetbal. Voor de jeugdopleiding van FC Emmen is een maatschappelijke carrière enorm belangrijk!